Prop. 1 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2012
Utgiftskapitler: 1700–1795 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget