Prop. 1 S Tillegg 3 (2010–2011)

Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyveetter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)

For budsjettåret 2011 — Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (tilleggsløyve etter tildelingsrunden 2009 og tiltak for berekraftig havbruk)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget