Proposisjoner til Stortinget

Prop. 102 L (2011–2012)

Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

Lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget