Prop. 34 S (2011–2012)

Eksportfinansiering

Eksportfinansiering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget