Prop. 33 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget