Prop. 42 S (2011–2012)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Endringer i Prop. 34 S (2011–2012) Eksportfinansiering

Endringer i Prop. 34 S (2011–2012) Eksportfinansiering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget