Prop. 11 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget