Prop. 115 L (2012–2013)

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere på skip (skipsarbeidsloven)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2012: 18 Rett om bord

Følg proposisjonen på Stortinget