Prop. 14 L (2009-2010)

Endringer i barnelova mv.

Endringer i barnelova mv.
(flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget