Proposisjoner til Stortinget

Prop. 14 L (2009-2010)

Endringer i barnelova mv.

Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget