Prop. 15 L (2011–2012)

Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet foreslår i denne proposisjonen en lovendring som vil åpne for å gi Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité en gave i anledning 150-årsjubileet. Denne gaven skal finansieres gjennom en lottotrekning i regi av Norsk Tipping. Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.