Prop. 15 L (2011–2012)

Midlertidig endring i pengespilloven (gave til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for proposisjonen

2.1 Innledning

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) fyller 150 år i 2011. NIF er en viktig aktør i sivilsamfunnet og den største frivillige organisasjonen i Norge med mer enn 2 millioner medlemmer. Forbundet er representert i alle landets kommuner, og engasjerer svært mange barn og ungdommer i ulike aktiviteter. De senere årene har det vært et økende fokus på frafall av ungdom. Regjeringen, ved Kulturdepartementet, ønsker i anledning jubileet å gi en gave som kan bidra til å videreføre og styrke NIFs satsing på ungdom. Departementet ønsker derfor å gi forbundet halvparten av overskuddet fra en særskilt lottotrekning. NIF har i de siste 50 år hatt et nært samarbeid med Norsk Tipping, og det er derfor naturlig og ønskelig at det nettopp er en av selskapets trekninger som er utgangspunktet for gaven.

2.2 Høringsbrev 15. september 2011

Forslaget til midlertidig endring i pengespilloven ble 15. september 2011 sendt på høring. Høringsfrist ble med hjemmel i utredningsinstruksen forkortet til 3 uker. Adressater for høringsbrevet var følgende:

 • De 10 humanitære AS

 • Frivillighet Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

 • Norsk musikkråd

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 • Finansdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

 • Lotterinemnda

 • Norsk Tipping AS