Prop. 189 S (2012–2013)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Olje- og energidepartementet (flommen på Østlandet mai 2013)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget