Prop. 25 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt bidragsforskott mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget