Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 62 S (2012–2013)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992, undertegnet i Brussel 4. desember 2012

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 4. desember 2012 ble det i Brussel undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Jamaica av 30. september 1992. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 26. oktober 2012. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Niels Engelschiøn og på vegne av Jamaica undertegnet ambassadør Vilma McNish.

Protokollen trer i kraft på den første dagen i den tredje måneden som følger etter datoen for den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for opplysninger for tidligere inntektsår.