Prop. 9 L (2009-2010)

Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget