Ot.prp. nr. 109 (2008-2009)

Om lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Om lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget