Prop. 102 L (2019–2020)

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Kunnskapsdepartementet legger fram forslag til midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven som følge av utbruddet av covid-19. Loven viderefører i hovedsak de midlertidige forskriftene gitt med hjemmel i koronaloven, med noen tillegg og justeringer. Departementet mener det vil være behov for tilpasningene av lovgivningen om barnehager og skoler ut over varigheten av koronaloven, og foreslår derfor at tilpasningene nå fastsettes i en midlertidig lov. Loven foreslås oppheves 1. november 2020.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget