Prop. 102 L (2020–2021)

Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak)

Departementet foreslår et nytt krav til samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak. Forslaget innebærer at kommuner og helseforetak må avtale hvordan de sammen skal planlegge og utvikle tjenester. Formålet med forslaget er å bidra til bedre felles planlegging for å sikre sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Forslaget er en del av oppfølgingen av Meld. St. 7 (2019 – 2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 og avtalen mellom KS og regjeringen fra oktober 2019 om etablering av 19 helsefellesskap.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget