Prop. 107 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet (risikoavlastning av garantier til Reisegarantifondet og forlengelse av omstillingsordningen)

Nærings- og fiskeridepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om en risikoavlastningsordning for garantier stilt til Reisegarantifondet for små og mellomstore pakkereisearrangører. Ordningen vil innebære at staten midlertidig kan overta 50 pst. av risikoen knyttet til garantier som banker eller forsikringsselskap har stilt til Reisegarantifondet for dette segmentet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget