Prop. 11 L (2021–2022)

Endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (forlengelse)

Proposisjonen inneholder forslag om å forlenge midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, frem til 1. mai 2022. Formålet med loven er å begrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Hvilke innreiserestriksjoner som til enhver tid gjelder, reguleres hovedsakelig i forskrift med hjemmel i loven. Lovforslaget innebærer at innreiserestriksjoner kan videreføres eller gjeninnføres etter lovens nåværende opphørsdato, 1. desember 2021, dersom det er nødvendig og forholdsmessig i lys av utviklingen i pandemien.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget