Forlengelse av innreiserestriksjonsloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt fram en lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022.

-En forlengelse av loven betyr ikke nødvendigvis at det vil gjelde innreiserestriksjoner frem til mai 2022. Regjeringen vurderer fortløpende om det kan gjøres lettelser, og ambisjonen er å avvikle innreiserestriksjonene helt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger ble vedtatt i juli 2020 og har som formål å avgrense retten til innreise for utlendinger når det er nødvendig for å trygge folkehelsen mot utbruddet av covid-19. Loven gjelder nå til 31. desember 2021.

-Selv om det norske samfunnet i hovedsak er tilbake til normalen, er pandemien ikke over. Vi må ha beredskap for at situasjonen igjen kan forverre seg. Den lave vaksinasjonsgraden i mange land, og faren for nye virusvarianter, tilsier at det kan bli behov for innreiserestriksjoner også noe tid etter 1. desember. Jeg mener også det er riktig å legge frem dette lovforslaget for Stortinget, i stedet for at regjeringen eventuelt må bruke fullmakter i smittevernloven til å gjeninnføre innreiserestriksjoner ved en forverring av situasjonen, sier justis- og beredskapsministeren.