Prop. 112 L (2021–2022)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger med dette fram et forslag til endringer i de to midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

Etter gjeldende regler oppheves de midlertidige tilpasningene i introduksjonsloven og integreringsloven 30. juni 2022. Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår at dette endres til 31. desember 2022. Det foreslås ingen innholdsmessige endringer i de midlertidige lovene.