Prop. 112 L (2021–2022)

Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (forlengelse)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger fram forslag om forlengelse av de midlertidige lovene om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Det foreslås at varigheten forlenges til 31. desember 2022.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget