Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sverdrup PUD og status norsk sokkel Prop. 114 S (2014-2015)

Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet og anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning, Sverdrup gassrørledning og kraft fra land-anlegg

I

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet godkjenner plan for utbygging og drift av Sverdrup-feltet.

II

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning.

III

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av Sverdrup gassrørledning.

IV

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av kraft fra land-anlegg.

V

Stortinget samtykker i at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet og anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning, Sverdrup gassrørledning og kraft fra land-anlegg.

Til dokumentets forside