Sverdrup PUD og status norsk sokkel Prop. 114 S (2014-2015)

Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten

Prop. 114 S omhandler utbyggingsplanene for petroleumsfeltet Johan Sverdrup. Planene består av plan for utbygging og drift (PUD), plan for anlegg og drift (PAD) av olje- og gassrørledninger, samt plan for anlegg og drift av kraft fra land-anlegg. I tillegg inneholder proposisjonen en status for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget