Prop. 115 L (2023–2024)

Endringar i våpenlova (heilautomatiserte avgjerder og endra gebyrheimel)

Justis- og beredskapsdepartementet legg med denne proposisjonen fram forslag til endringar i våpenlova som eit ledd i arbeidet med ei ny digital våpenforvalting.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget