Prop. 12 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget