Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 123 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg med dette fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet og kap. 502 Tariffavtalte avsettingar.

  1. Lønsregulering frå 1. mai 2019 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet mv.

  2. Endringar i statsbudsjettet for 2019.

Til toppen
Til forsida av dokumentet