Prop. 123 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)

Proposisjonen omhandlar endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som følgje av lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget