Prop. 133 L (2018–2019)

Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i tvistelovens regler som fastsetter verdigrensene for obligatorisk forliksrådsbehandling, behandling etter reglene om småkravprosess og anke over dom i saker om formuesverdier. Verdigrensene er i dag på 125 000 kroner, og har stått uendret siden tvistelovens vedtakelse. Verdigrensen for obligatorisk forliksrådsbehandling foreslås hevet til 200 000 kroner. Det forslås at verdigrensen for krav om behandling etter reglene om småkravprosess heves til 250 000 kroner. Ved anke over dom i saker om formuesverdier foreslås det at krav om lagmannsrettens samtykke skal gjelde der ankegjenstandens verdi er mindre enn 250 000 kroner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget