Prop. 133 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2016 m.m.)

Proposisjonen omhandler jordbruksavtalen for 2016–2017, som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016. Jordbruksoppgjøret gjelder bevilgninger over kap. 1150 for kalenderåret 2017, omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett i 2016, målpriser for perioden 1.7.2016 – 30.6.2017 samt enkelte andre bestemmelser.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget