Proposisjoner til Stortinget

Prop. 142 L (2015–2016)

Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger)

I proposisjonen foreslår departementet lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre EUs nye tobakksdirektiv 2014/40/EU, herunder regulering av e-sigaretter. I tillegg foreslås det at tobakksvarer skal ha standardisert utforming, en hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige produkter samt et unntak fra aldersgrensen for godteri som lakrispiper mv.

Les dokumentet

Rettebrev til Stortinget

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget