Prop. 145 L (2015–2016)

Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

I proposisjonen foreslås ny lov om Forbrukerklageutvalget. Loven skal erstatte gjeldende lov om Forbrukertvistutvalget. Proposisjonen følger opp enkelte forslag fra NOU 2010: Nemndsbehandling av forbrukertvister. Det foreslås at loven skal fylle kravene i EU-direktivet om utenrettslig tvisteløsning. I dag kan Forbrukertvistutvalget behandle saker etter angrerettloven, håndverkertjenesteloven og saker som gjelder forbrukerkjøp. Forbrukerklageutvalget skal dessuten kunne treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har meklet uten å komme til minnelig løsning, og saken anses prinsipiell.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget