Historisk arkiv

Bedre klagetilbud styrker forbrukervernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

En ny lov skal bidra til at forbrukerne kan få en rask og billig avgjørelse i klagesaker, uten å måtte gå til domstolene. Lovforslaget ble vedtatt av Stortinget i dag.

Norske forbrukere har et godt klagetilbud, men i forslaget til den nye loven om Forbrukerklageutvalget blir tilbudet enda bedre. Nytt er at Forbrukertvistutvalget endrer navn til Forbrukerklageutvalget. Dette utvalget skal nå kunne behandle saker hvor spørsmålet gjelder mange forbrukere, eller saker hvor det er et særlig behov for å få en avklaring. Det kan for eksempel være et uavklart spørsmål om refusjon av billetter og eventuell erstatning ved en avlyst konsert.

Det er viktig med et godt forbrukervern, nå gjør vi det enda bedre. Det settes krav til at Forbrukerklageutvalget skal behandle saken i løpet av 90 dager, og det må gis god informasjon til partene underveis i prosessen. Klagetilbudet skal være av god kvalitet, slik at forbrukerne kan føle seg trygge på en ryddig og god behandling av saken, sier forbrukerminister Solveig Horne (FrP). 

Bra for både forbruker og næringsdrivende
Forbrukerklageutvalget avgjør saker hvor Forbrukerrådets mekling mellom to forbrukere eller mellom en forbruker og en næringsdrivende ikke har ført til enighet. Dette kan for eksempelvære saker om kjøp av varer, håndverkertjenester eller angrerett. 

At problemer blir løst, er ikke bare viktig for den enkelte forbruker. 
- Det er også viktig for de næringsdrivende, som får en tilbakemelding på hva som eventuelt ikke er godt nok. Det er også positivt at saken blir løst på en rask og rimelig måte for begge parter, sier Horne.

Utvidet lavterskeltilbud
Lovforslaget må sees i sammenheng med lov om klageorganer for forbrukersaker, som trådde i kraft sommeren 2016. Sammen gir disse lovene et godt lavterskeltilbud til forbrukerne, for å få behandlet sine klagesaker utenfor domstolene. Forbrukersaker handler ofte om mindre beløp, og domstolsbehandling vil være uforholdsmessig tidkrevende og kostbart. Derfor er det viktig med gode lavterskeltilbud, der forbrukeren får behandlet sin klage rimelig eller gratis.

Det legges opp til at den nye loven trer i kraft 1. mars 2017.

Les lovproposisjonen