Prop. 15 S (2018–2019)

Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold, undertegnet i Paris 7. juni 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Norges forbehold og underretninger

Dette dokumentet inneholder listen over Norges forbehold og underretninger. Disse vil bli bekreftet ved deponering av ratifikasjonsdokumentet i henhold til artiklene 28 punkt 7 underpunkt 6 og 29 punkt 3 underpunkt 3 i avtalen.

Artikkel 2 – Tolkning av begreper

Underretning – skatteavtaler som omfattes av avtalen

I overenstemmelse med artikkel 2 punkt 1) a) ii) i avtalen, ønsker Norge at følgende skatteavtaler skal være omfattet av avtalen:

Nr.

Tittel

Annen avtalejurisdiksjon

Opprinnelig/Endringsinstrument

Dato for undertegning

Ikrafttredelsesdato

1

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Argentina

Opprinnelig

08-10-1997

30-11-2001

2

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Australia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Australia

Opprinnelig

08-08-2006

12-09-2007

3

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Bulgaria for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt

Bulgaria

Opprinnelig

22-07-2014

30-07-2015

4

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Chile til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue

Chile

Opprinnelig

26-10-2001

22-07-2003

5

Overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Folkerepublikken Kinas Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Kina

Opprinnelig

25-02-1986

21-12-1986

6

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Kypros for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt

Kypros

Opprinnelig

24-02-2014

08-07-2014

7

Overenskomst mellom Kongeriket Norges Regjering og Tsjekkias Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Tsjekkia

Opprinnelig

19-10-2004

09-09-2005

8

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Estland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Estland

Opprinnelig

14-05-1993

30-12-1993

9

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Georgia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Georgia

Opprinnelig

10-11-2011

23-07-2012

10

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Hellas til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Hellas

Opprinnelig

27-04-1988

16-09-1991

Endringsnotifikasjon

06-06-1998

01-01-1999

11

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken India til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

India

Opprinnelig

02-02-2011

20-12-2011

12

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Irland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue

Irland

Opprinnelig

22-11-2000

28-11-2001

13

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Japan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Japan

Opprinnelig

04-03-1992

16-12-1992

14

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Latvia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Latvia

Opprinnelig

19-07-1993

30-12-1993

15

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Litauen til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Litauen

Opprinnelig

27-04-1993

30-12-1993

16

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Storhertugdømmet Luxembourg til unngåelse av dobbeltbeskatning og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Convention entre le Royaume de Norvège et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Luxembourg

Opprinnelig

06-05-1983

27-02-1985

Endringsprotokoll

07-07-2009

12-04-2010

Endringsinstrument

25-12-1998

01-01-1999

17

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Malta til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Malta

Opprinnelig

30-03-2012

14-02-2013

18

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue1

Convenio entre el reino de Noruega y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio

Mexico

Opprinnelig

23-03-1995

23-01-1996

19

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Nederland

Opprinnelig

12-01-1990

31-12-1990

Endringsprotokoll

23-04-2013

30-11-2013

20

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Polen til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Polen

Opprinnelig

09-09-2009

25-05-2010

Endringsprotokoll

05-07-2012

02-04-2013

21

Overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Portugal til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Portugal

Opprinnelig

10-03-2011

15-06-2012

22

Overenskomst mellom kongeriket Norge og Romania for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Romania

Opprinnelig

27-04-2015

01-04-2016

23

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Den Russiske Føderasjon til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

Russland

Opprinnelig

26-03-1996

20-12-2002

24

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Serbia for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Serbia

Opprinnelig

17-06-2015

18-12-2015

25

Overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Slovenia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Slovenia

Opprinnelig

18-02-2008

10-12-2009

26

Overenskomst Mellom Kongeriket Norge og Republikken Sør-Afrika til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Sør-Afrika

Opprinnelig

12-02-1996

12-09-1996

Endringsprotokoll

16-07-2012

20-11-2015

27

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Tyrkia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt

Tyrkia

Opprinnelig

15-01-2010

15-06-2011

28

Overenskomst mellom Kongeriket Norge og Det Forente Kongeriket Storbritannia og Nord-Irland for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og gevinster

Storbritannia

Opprinnelig

14-03-2013

17-12-2013

1 Uoffisiell oversettelse: «Agreement between the Kingdom of Norway and the United Mexican States to avoid double taxation and prevent tax evasion with respect to taxes on income and on capital»

Artikkel 3 – Transparente enheter

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 3 punkt 5 b) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende punkt 1 for skatteavtaler som omfattes som allerede inneholder en bestemmelse som beskrevet i artikkel 3 punkt 4. Den følgende skatteavtalen inneholder en bestemmelse som faller inn under dette forbeholdet.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

11

India

Artikkel 4 1. b)

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 3 punkt 6 i avtalen, anser Norge at de følgende skatteavtalene inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 3 punkt 4 som ikke er gjenstand for et forbehold etter artikkel 3 punkt 5 c) til e). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt under.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

19

Nederland

Artikkel IB i protokollen

Artikkel 4 – Personer med dobbelt bosted

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 4 punkt 3 d) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende hele artikkel 4 for skatteavtaler som omfattes som allerede behandler tilfeller hvor en person annen enn en fysisk person er bosatt i mer enn én avtalejurisdiksjon ved å kreve at de kompetente myndighetene i avtalejurisdiksjonene ved gjensidig overenskomst skal forsøke å avgjøre hvilken avtalejurisdiksjon personen skal anses som bosatt i og avgjøre behandlingen av den personen etter den skatteavtalen omfattes i de tilfeller man ikke blir enige om å inngå en slik overenskomst. Følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som omfattes av dette forbeholdet.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

3

Bulgaria

Artikkel 4(3)

4

Chile

Artikkel 4(3)

6

Kypros

Artikkel 4(3)

8

Estland

Artikkel 4(3)

14

Latvia

Artikkel 4(3)

15

Litauen

Artikkel 4(3)

22

Romania

Artikkel 4(3)

24

Serbia

Artikkel 4(3)

28

Storbritannia

Artikkel 4(4)

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 4 punkt i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 4 punkt 2 som ikke er gjenstand for et forbehold etter artikkel 4 punkt 3 b) til d). Artikkel og punkt for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 4(3)

2

Australia

Artikkel 4 (4)

5

Kina

Artikkel 4(3)

7

Tsjekkia

Artikkel 4 (3)

9

Georgia

Artikkel 4(3)

10

Hellas

Artikkel 4(3)

11

India

Artikkel 4(3)

12

Irland

Artikkel 4(3)

13

Japan

Artikkel 4(3)

16

Luxembourg

Artikkel 4(3)

17

Malta

Artikkel 4(3)

18

Mexico

Artikkel 4(3)

19

Nederland

Artikkel 4(3)

20

Polen

Artikkel 4(3)

21

Portugal

Artikkel4(3)

23

Russland

Artikkel 4(3) og (4)

25

Slovenia

Artikkel 4(3)

26

Sør-Afrika

Artikkel 4(3)

27

Tyrkia

Artikkel 4(3)

Artikkel 5 – Anvendelse av metode for å avhjelpe dobbeltbeskatning

Underretning om valg av alternative bestemmelser

I overenstemmelse med artikkel 5 punkt 10 i avtalen, velger Norge etter artikkel 5 punkt 1 å anvende Alternativ C i den artikkelen.

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

For jurisdiksjoner som velger Alternativ C:

I overenstemmelse med artikkel 5 punkt 10 i avtalen, anser Norge at den følgende skatteavtalen som omfattes inneholder en bestemmelse som beskrevet i artikkel 5 punkt 7. Artikkel og punktnummer for bestemmelsen er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

5

Kina

Artikkel 25(2)

Artikkel 6 – Formål med en skatteavtale som omfattes

Underretning om valg av alternative bestemmelser

I overenstemmelse med artikkel 6 punkt 6 i avtalen, velger Norge å anvende artikkel 6 punkt 3.

Underretning om eksisterende formålsordlyd i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 6 punkt 5 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke faller innenfor et forbehold etter artikkel 6 punkt 4 og inneholder formålsordlyd som beskrevet i artikkel 6 punkt 2. Ordlyden i de relevante formålsbestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Formålsordlyd

1

Argentina

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

2

Australia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

3

Bulgaria

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt, for å fremme og styrke de økonomiske relasjoner mellom de to statene,

4

Chile

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue,

5

Kina

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

6

Kypros

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

7

Tsjekkia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

8

Estland

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

9

Georgia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

10

Hellas

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

11

India

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue og som ønsker å fremme økonomisk samarbeid mellom de to land,

12

Irland

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue,

13

Japan

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

14

Latvia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

15

Litauen

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

16

Luxembourg

som ønsker å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, har besluttet å inngå en overenskomst og har i dette øyemed oppnevnt som sine befullmektigede:

Kongeriket Norges Regjering:

Hans Kongelige Høyhet Storhertugen av Luxembourg:

Som etter å ha utvekslet sine fullmakter, som er funnet i god og riktig form,:

animés du désir d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:

17

Malta

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

18

Mexico

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

deseando concluir un Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,

19

Nederland

som ønsker å inngå en ny overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

20

Polen

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

21

Portugal

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

22

Romania

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

23

Russland

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue,

24

Serbia

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, med sikte på å etablere stabile vilkår for styrket økonomisk samarbeid,

25

Slovenia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

26

Sør-Afrika

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

27

Tyrkia

som ønsker å inngå en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt,

28

Storbritannia

som ønsker å inngå en overenskomst for å unngå dobbeltbeskatning og forebygge skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og gevinster,

Underretning om skatteavtaler som omfattes som ikke inneholder eksisterende formålsordlyd

I overenstemmelse med artikkel 6 punkt 6 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke inneholder formålsordlyd som viser til et ønske om å utvikle en økonomisk relasjon eller å forsterke samarbeidet i skattesaker.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

1

Argentina

2

Australia

3

Bulgaria

4

Chile

5

Kina

6

Kypros

7

Tsjekkia

8

Estland

9

Georgia

10

Hellas

11

India

12

Irland

13

Japan

14

Latvia

15

Litauen

16

Luxembourg

17

Malta

18

Mexico

19

Nederland

20

Polen

21

Portugal

22

Romania

23

Russland

24

Serbia

25

Slovenia

26

Sør-Afrika

27

Tyrkia

28

Storbritannia

Artikkel 7 – Forhindre avtalemisbruk

Erklæring om aksept for en hovedformålsbestemmelse (PPT) som et midlertidig tiltak

I overenstemmelse med artikkel 7 punkt 17 a) i avtalen velger Norge herved å inkludere en uttalelse om at Norge aksepterer anvendelsen av punkt 1 alene som et midlertidig tiltak, men har til hensikt, hvor mulig, å inkludere en bestemmelse om begrensning av fordeler, i tillegg til eller til erstatning for punkt 1, gjennom bilaterale forhandlinger.

Underretning om valg av alternative bestemmelser

I overenstemmelse med artikkel 7 punkt 17 d) i avtalen, velger Norge å anvende artikkel 7 punkt 7 a).

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 7 punkt 17 a) i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke er gjenstand for et forbehold som beskrevet i artikkel 7 punkt 15 b) og inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 7 punkt 2. Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

2

Australia

Artikkel 10(7), 11(9) og 12(7)

3

Bulgaria

Artikkel 10(7), 11(8), 12(7) og 21(3)

4

Chile

Artikkel 11(7) og 12(7)

9

Georgia

Artikkel 10(7), 11(5), 12(5) og 20(3)

11

India

Artikkel 29

12

Irland

Artikkel 11(6) og 12(6)

17

Malta

Artikkel 10(7)

18

Mexico

Artikkel 11(9) og 12(7)

22

Romania

Artikkel 10(7), 11(8) og 2(7)

24

Serbia

Artikkel 10(7), 11(8), 12(7) og 22(4)

28

Storbritannia

Artikkel 10(7), 11(5), 12(5) og 20(5)

Artikkel 8 – Transaksjoner for å overføre utbytte

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 8 punkt 3 b) i) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende hele artikkel 8 for Norges skatteavtaler som omfattes i den utstrekning bestemmelsene beskrevet i artikkel 8 punkt 1 allerede inneholder en minste eierperiode. Følgende avtaler inneholder bestemmelser som faller inn under dette forbeholdet.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

2

Australia

Artikkel 10 3.

13

Japan

Artikkel 10 2. (a)

17

Malta

Artikkel 10 2. a) (i)

20

Polen

Artikkel 10 2. a)

21

Portugal

Artikkel 10 2. a)

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 8 punkt 4 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 8 punkt 1 som ikke er gjenstand for et forbehold som beskrevet i artikkel 8 punkt 3 b). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 10(2)a)

2

Australia

Artikkel 10 2. a)

3

Bulgaria

Artikkel 10(2)a)

4

Chile

Artikkel 10(2)a.

5

Kina

Ikke relevant

6

Kypros

Artikkel 10 2. a.

7

Tsjekkia

Artikkel 10(2)a)

8

Estland

Artikkel 10(2)(a)

9

Georgia

Artikkel 10(2)a)

10

Hellas

Artikkel 10(2) a) og b)

11

India

Ikke relevant

12

Irland

Artikkel 10(2)a)

14

Latvia

Artikkel 10(2)a)

15

Litauen

Artikkel 10(2)a)

16

Luxembourg

Artikkel 10(2)a)

18

Mexico

Artikkel10 3.

19

Nederland

Artikkel 10(3)b.

22

Romania

Artikkel10(2)a)

23

Russland

Artikkel 10(2)

24

Serbia

Artikkel 10(2) 1)

25

Slovenia

Artikkel 10(2)a) og b)

26

Sør-Afrika

Artikkel 10(2)a)

27

Tyrkia

Artikkel 10(2)a.

28

Storbritannia

Artikkel 10 2) (i)

Artikkel 9 – Gevinst ved realisasjon av aksjer eller eierandeler i enheter som utleder sin verdi hovedsakelig fra fast eiendom

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 9 punkt 6 a) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende artikkel 9 punkt 1 for Norges skatteavtaler som omfattes.

Artikkel 10 – Regler mot misbruk av faste driftssteder i tredje jurisdiksjoner

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 10 punkt 5 a) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende hele artikkel 10 for Norges skatteavtaler som omfattes.

Artikkel 12 – Kunstig omgåelse for å unngår fast driftssted ved kommisjonærstruktur og lignende strategier

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 12 punkt 5 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 12 punkt 3 a). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 5(5)

2

Australia

Artikkel 5 6.

3

Bulgaria

Artikkel 5 6.

4

Chile

Artikkel 5 5.

5

Kina

Artikkel 5 5.

6

Kypros

Artikkel 5 6.

7

Tsjekkia

Artikkel 5 5.

8

Estland

Artikkel5 5.

9

Georgia

Artikkel 5 6.

10

Hellas

Artikkel 5 5.

11

India

Artikkel 5 5.

12

Irland

Artikkel 5 5.

13

Japan

Artikkel 5 5.

14

Latvia

Artikkel 5 5.

15

Litauen

Artikkel 5 5.

16

Luxembourg

Artikkel 5 5.

17

Malta

Artikkel 5 6.

18

Mexico

Artikkel 5 5.

19

Nederland

Artikkel 5 6.

20

Polen

Artikkel 5 6.

21

Portugal

Artikkel 5 6.

22

Romania

Artikkel 5 6.

23

Russland

Artikkel5 4.

24

Serbia

Artikkel 5 7.

25

Slovenia

Artikkel 5 6.

26

Sør-Afrika

Artikkel 5 5.

27

Tyrkia

Artikkel 5 6.

28

Storbritannia

Artikkel 5 6.

I overenstemmelse med artikkel 12 punkt 6 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 12 punkt 3 b). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 5(6)

2

Australia

Artikkel 5 7.

3

Bulgaria

Artikkel 5 7.

4

Chile

Artikkel 5 7.

5

Kina

Artikkel 5 6.

6

Kypros

Artikkel 5 7.

7

Tsjekkia

Artikkel 5 6.

8

Estland

Artikkel 5 6.

9

Georgia

Artikkel 5 7.

10

Hellas

Artikkel 5 6.

11

India

Artikkel 5 7.

12

Irland

Artikkel 5 6.

13

Japan

Artikkel 5 6.

14

Latvia

Artikkel 5 6.

15

Litauen

Artikkel 5 6.

16

Luxembourg

Artikkel 5 6.

17

Malta

Artikkel 5 7.

18

Mexico

Artikkel 5 7.

19

Nederland

Artikkel 5 7.

20

Polen

Artikkel 5 7.

21

Portugal

Artikkel 5 7.

22

Romania

Artikkel 5 7.

23

Russland

Artikkel 5 5.

24

Serbia

Artikkel 5 8.

25

Slovenia

Artikkel 5 7.

26

Sør-Afrika

Artikkel 5 6.

27

Tyrkia

Artikkel 5 7.

28

Storbritannia

Artikkel 5 7.

Artikkel 13 – Kunstig omgåelse av fast driftssted gjennom unntak for spesifikke aktiviteter

Underretning om valg av alternative bestemmelser

I overenstemmelse med artikkel 13 punkt 7 i avtalen, velger Norge etter artikkel 13 punkt 1 å anvende Alternativ A.

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 13 punkt 7 i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 13 punkt 5 a). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 5 4.

2

Australia

Artikkel 5 5.

3

Bulgaria

Artikkel 5 5.

4

Chile

Artikkel 5 4.

5

Kina

Artikkel 5 4

6

Kypros

Artikkel 5 5.

7

Tsjekkia

Artikkel 5 4.

8

Estland

Artikkel 5 4

9

Georgia

Artikkel 5 5.

10

Hellas

Artikkel 5 4.

11

India

Artikkel 5 4.

12

Irland

Artikkel 5 4.

13

Japan

Artikkel 5 4.

14

Latvia

Artikkel 5 4.

15

Litauen

Artikkel 5 4.

16

Luxembourg

Artikkel 5 4.

17

Malta

Artikkel 5 5.

18

Mexico

Artikkel 5 4.

19

Nederland

Artikkel 5 5.

20

Polen

Artikkel 5 5.

21

Portugal

Artikkel 5 5.

22

Romania

Artikkel 5 5.

23

Russland

Artikkel 5 3.

24

Serbia

Artikkel 5 6.

25

Slovenia

Artikkel 5 5.

26

Sør-Afrika

Artikkel 5 4.

27

Tyrkia

Artikkel 5 5.

28

Storbritannia

Artikkel 5 5.

Artikkel 14 – Oppdeling av kontrakter

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 14 punkt 3 b) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende hele artikkel 14 for bestemmelser i Norges skatteavtaler som omfattes vedrørende undersøkelse eller utnyttelse av naturressurser. De følgende skatteavtalene som omfattes inneholder bestemmelser som faller inn under dette forbeholdet.

Opplistede avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 5 3. d) og 21(4)

2

Australia

Artikkel 20(3))

3

Bulgaria

Artikkel 20(3)

5

Kina

Artikkel 23(4)

6

Kypros

Artikkel 20 (3)

7

Tsjekkia

Artikkel 20(3)

8

Estland

Artikkel 21(3)

11

India

Artikkel 21(3)

12

Irland

Artikkel 21(3)

13

Japan

Artikkel 21(2)

14

Latvia

Artikkel 21(3)

15

Litauen

Artikkel 21(3)

16

Luxembourg

Punkt 2 i tilleggsprotokollen

17

Malta

Artikkel 20(3)

18

Mexico

Artikkel 21(4)

19

Nederland

Artikkel 24(3)

20

Polen

Artikkel 20(4)

21

Portugal

Artikkel 21(3)

22

Romania

Artikkel 21(3)

23

Russland

Punkt 3 i protokollen

24

Serbia

Artikkel 21(3)

25

Slovenia

Artikkel 20(3)

26

Sør-Afrika

Artikkel 21(3)

27

Tyrkia

Artikkel 21(3)

28

Storbritannia

Artikkel 21(4)

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 14 punkt 4 i avtalen, anser Norge at følgende avtaler inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 14 punkt 2 som ikke er gjenstand for et forbehold etter artikkel 14 punkt 3 b). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

2

Australia

Artikkel 5 4.

19

Nederland

Artikkel III i protokollen

24

Serbia

Artikkel 5 5.

Artikkel 16 – Gjensidig avtaleprosedyre

Underretning om eksisterende bestemmelser i skatteavtaler som omfattes

I overenstemmelse med artikkel 16 punkt 6 a) i avtalen, anser Norge at følgende avtaler inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 16 punkt 4 a) i). Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 26 1., første setning

2

Australia

Artikkel 25 1., første setning

3

Bulgaria

Artikkel 24 1., første setning

4

Chile

Artikkel 25 1., første setning

5

Kina

Artikkel 27 1., første setning

6

Kypros

Artikkel 27 1., første setning

7

Tsjekkia

Artikkel 24 1., første setning

8

Estland

Artikkel 26 1., første setning

9

Georgia

Artikkel 23 1., første setning

10

Hellas

Artikkel 26 1., første setning

11

India

Artikkel 26 1., første setning

12

Irland

Artikkel 26 1., første setning

13

Japan

Artikkel 25 1., første setning

14

Latvia

Artikkel 26 1., første setning

15

Litauen

Artikkel 26 1., første setning

16

Luxembourg

Artikkel 25 1.

17

Malta

Artikkel 24 1., første setning

18

Mexico

Artikkel 26 1., første setning og andre setning i den norske teksten og artikkel 26 1., første setning i den spanske teksten

19

Nederland

Artikkel 26 1., første setning

20

Polen

Artikkel 24 1., første setning

21

Portugal

Artikkel 25 1., første setning

22

Romania

Artikkel 25 1., første setning

23

Russland

Artikkel 25 1., første setning

24

Serbia

Artikkel 25 1., første setning

25

Slovenia

Artikkel 24 1., første setning

26

Sør-Afrika

Artikkel 25 1., første setning

27

Tyrkia

Artikkel 25 1., første setning

28

Storbritannia

Artikkel 27 1., første setning

I overenstemmelse med artikkel 16 punkt 6 b) ii) i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes inneholder bestemmelser som medfører at en sak som omtalt i den første setningen i artikkel 16 punkt 1 må fremmes innen en angitt tidsperiode som er minst tre år fra første underrettelse om tiltak som resulterer i skattlegging i strid med bestemmelsene i den skatteavtalen som omfattes. Artikkel og punktnummer for hver slik bestemmelse er angitt nedenfor.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 26 1., andre setning

2

Australia

Artikkel 25 1., andre setning

3

Bulgaria

Artikkel 24 1., andre setning

5

Kina

Artikkel 27 1., andre setning

6

Kypros

Artikkel 24 1., andre setning

7

Tsjekkia

Artikkel 24 1., andre setning

8

Estland

Artikkel 26 1., andre setning

9

Georgia

Artikkel 23 1., andre setning

10

Hellas

Artikkel 26 1., andre setning

11

India

Artikkel 26 1., andre setning

12

Irland

Artikkel 26 1., andre setning

13

Japan

Artikkel 25 1., andre setning

14

Latvia

Artikkel 26 1., andre setning

15

Litauen

Artikkel 26 1., andre setning

17

Malta

Artikkel 24 1., andre setning

18

Mexico

Artikkel 26 1., tredje setning i den norske teksten og andre setning i den spanske teksten.

19

Nederland

Artikkel 26 1., andre setning

20

Polen

Artikkel 24 1., andre setning

21

Portugal

Artikkel 25 1., andre setning

22

Romania

Artikkel 25 1., andre setning

23

Russland

Artikkel 25 1., andre setning

24

Serbia

Artikkel 25 1., andre setning

25

Slovenia

Artikkel 24 1., andre setning

26

Sør-Afrika

Artikkel 25 1., andre setning

27

Tyrkia

Artikkel 25 1., andre setning

28

Storbritannia

Artikkel 27 1., andre setning

Underretning om skatteavtaler som omfattes som inne inneholder eksisterende bestemmelser

I overenstemmelse med artikkel 16 punkt 6 c) i) i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke inneholder en bestemmelse som beskrevet i artikkel 16 punkt 4 b) i).

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

18

Mexico

I overenstemmelse med artikkel 16 punkt 6 c) ii) i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 16 punkt 4 b) ii).

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

4

Chile

18

Mexico

I overenstemmelse med artikkel 16 punkt 6 d) ii) i avtalen, anser Norge at følgende skatteavtaler som omfattes ikke inneholder bestemmelser som beskrevet i artikkel 16 punkt 4 c) ii).

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

4

Chile

18

Mexico

21

Portugal

Artikkel 17 – Korresponderende retting

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 17 punkt 3 a) i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende hele artikkel 17 for skatteavtaler som omfattes som allerede inneholder en bestemmelse som beskrevet i artikkel 17 punkt 2. De følgende skatteavtalene som omfattes inneholder bestemmelser som faller inn under dette forbeholdet.

Opplistet avtale nummer

Annen avtalejurisdiksjon

Bestemmelse

1

Argentina

Artikkel 9 (2)

2

Australia

Artikkel 9(3)

3

Bulgaria

Artikkel 9(2)

4

Chile

Artikkel 9(2)

6

Kypros

Artikkel 9(2)

7

Tsjekkia

Artikkel 9(2)

8

Estland

Artikkel 9(2)

9

Georgia

Artikkel 9(2)

11

India

Artikkel 9(2)

13

Japan

Artikkel 9(2)

14

Latvia

Artikkel 9(2)

15

Litauen

Artikkel 9(2)

17

Malta

Artikkel 9(2)

19

Nederland

Artikkel 9(2)

20

Polen

Artikkel 9(2)

21

Portugal

Artikkel (2)

22

Romania

Artikkel 9(2)

23

Russland

Artikkel 9(2)

24

Serbia

Artikkel 9(2)

25

Slovenia

Artikkel 9(2)

26

Sør-Afrika

Artikkel 9(2)

27

Tyrkia

Artikkel 9(2)

28

Storbritannia

Artikkel 9(2)

Artikkel 35 – Virkningstidspunkt

Forbehold

I overenstemmelse med artikkel 35 punkt 6 i avtalen, forbeholder Norge seg retten til ikke å anvende artikkel 35 punkt 4 for Norges skatteavtaler som omfattes.