Prop. 15 S (2019–2020)

Endringar i statsbudsjettet 2019 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget