Prop. 18 L (2016–2017)

Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)

Departementet foreslår enkelte endringer i finansforetaksloven kapittel 21 om offentlig administrasjon av forsikringsforetak. Det foreslås bl.a. å presisere at administrasjonsstyret kan foreslå at fripoliser skal konverteres til fripoliser med investeringsvalg som ledd i en overdragelse til annet forsikringsforetak.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget