Prop. 24 S (2018–2019)

Endringar i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget