Prop. 242 L (2020–2021)

Endringer i rekonstruksjonsloven (forlengelse av lovens virketid)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å videreføre midlertidig lov 7. mai 2020 nr. 38 om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) frem til 1. juli 2023.