Prop. 243 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnhold i proposisjonen

I denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i statsbudsjettet for 2021 som følge av forlengelser av særregler for dagpenger og omsorgspenger i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.