Prop. 243 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Arbeids- og sosialdepartementet (økonomiske tiltak i møte med pandemien: endringer i midlertidige regler for dagpenger og omsorgspenger)

Proposisjonen inneholder endringer i statsbudsjettet for 2021 som følge av forlengelser av særregler for dagpenger og omsorgspenger i forbindelse med koronapandemien.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget