Prop. 25 S (2019–2020)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget