Prop. 25 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget