Prop. 26 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2020 m.m.)

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legg med dette fram følgjande saker under kap. 2315 Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet og kap. 502 Tariffavtalte avsetjingar.

  1. Lønsregulering frå 16. september 2020 for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet m.m.

  2. Endringar i statsbudsjettet for 2020.