Prop. 27 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Nærings- og fiskeridepartementet fram endringsforslag på statsbudsjettet 2022 i samsvar med punkt 2 nedanfor.

Til forsida av dokumentet