Prop. 27 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Nærings- og fiskeridepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget