Prop. 28 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget