Prop. 29 S (2019–2020)

Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018

Prop. S gjelder samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet. Det meste av Polhavet ligger under jurisdiksjonen til de fem kyststatene. Men sentralt i Polhavet er det et område utenfor noen stats 200-milssone. Dette området er nå dekket av is store deler av året og det foregår ikke kommersielt fiske der. Ved en reduksjon i isdekket i tiårene fremover kan fiske evt. bli mulig. Partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske før internasjonale forvaltningstiltak er på plass. Avtalen gjennomfører gjeldende havrett og eksisterende internasjonalt rammeverk for rettigheter og plikter utenfor 200-milssonene. Den etablerer en regional regulering i tråd med FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 1995. Avtalen innebærer en ambisjon om et felles forsknings- og overvåkningsprogram for å kartlegge og vurdere mulighetene for bærekraftig fiske i fremtiden.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget