Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 33 L (2015–2016)

Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

2 Høringen

Høringsbrev med forslag til endringer i barnehageloven ble sendt på offentlig høring 17. november 2014 med frist for uttalelser 19. januar 2015. Departementet mottok 141 høringssvar. Høringsnotat med forslag til lovendringer ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Samediggi/Sametinget

 • Fylkesmennene

 • Sysselmannen på Svalbard

 • Kommunene

 • Fylkeskommunene

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Forbrukerrådet

 • Husbanken

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

 • Konkurransetilsynet

 • Statistisk sentralbyrå

 • Utdanningsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Forbrukerombudet

 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Alle landets ikke-kommunale barnehager

 • Statped

 • Espira

 • Kanvas

 • Kidsa barnehager

 • Private barnehagers landsforbund (PBL)

 • Steinerbarnehagene i Norge

 • Trygge barnehager A/S

 • Delta

 • Fagforbundet

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Handikappede Barns Foreldreforening

 • Human-Etisk Forbund

 • Lederne

 • Kommunalansattes fellesorganisasjon

 • Virke

 • IKO – Kirkelig pedagogisk senter

 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

 • Kristent Pedagogisk Forbund

 • KS

 • Kvinnefronten

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Likestillingssenteret

 • Longyearbyen Lokalstyre

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk studentunion

 • Norske Samers Riksforbund

 • Næringslivets hovedorganisasjon

 • REFORM -ressurssenter for menn

 • Samisk Høgskole – Sámi allaskuvla

 • Studentenes Landsforbund

 • Tvillingforeldreforeningen

 • Unge Funksjonshemmede

 • Unio

 • Utdanningsforbundet

 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning(OMEP)

 • Høyskoler

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

Til toppen
Til dokumentets forside