Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 33 L (2015–2016)

Endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.)

Til innholdsfortegnelse

7 Presisering av departementets adgang til å fastsette forskrift om barnehagens innhold og oppgaver

7.1 Forslaget i høringsnotatet

Det følger av barnehageloven § 2 syvende ledd:

«Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.»

I høringsnotatet foreslo departementet en teknisk ordlydsendring i barnehageloven for å presisere at rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift. Etter gjeldende rett er rammeplanen en forskrift, men den omtales i lovens ordlyd i dag som retningslinjer.

7.2 Departementets vurdering og forslag

Ingen høringsinstanser har hatt merknader til forslaget. Departementet foreslår derfor at gjeldende rett presiseres i barnehageloven § 2 syvende ledd ved at departementet kan fastsette forskrift om barnehagens innhold og oppgaver. Denne forskriften omtales i regelverket som rammeplan.

Til toppen
Til dokumentets forside